"La Voyageuse", Glamour France, April 1993
Photographer : Mario Testino
Model : Kim Williams